Bank: Lollands Bank, konto 62201003340

 

Inden indmeldelse kan ske, skal du sikre dig, at der er plads til båden. Dette sker ved at kontakte havnefogeden på tlf. 27895685.

Inden båden anløber Gåbense Havn, skal der være foretaget en indmeldelse.
Derudover skal båden være ansvarsforsikret gennem klubbens forsikring jvnf. vores vedtægter, inden den anløber havnen.
Indmeldelsesblanket og begæring om ansvarsforsikring kan downloades fra nedenstående PDF-filer.
Blanketterne sendes til klubbens kasserer, enten på mail eller lægges i postkassen i klubhuset.