Vand og el. På alle broer findes vand og el.

Netopkobling. Havneområdet har gratis netopkobling Wi-Fi.

Havnens cykler udlånes gratis.

Klubhus. Til havnen er knyttet et funktionelt klubhus, sanitetshus, en åben terrasse og en lukket terrasse, hvortil der er adgang for alle sejlere med udleveret nøgle. Endvidere et offentligt toilet, som kan bruges af alle. Der er forbud mod rygning og hunde og andre husdyr i klubhuset.

   

Affaldshåndtering. For enden af sanitetsbygningen findes en miljøstation til alle former for affald.

Badning. Modsat havnen mod vest er der bademulighed i havvand af bedste kvalitet med fine badebroer.

Mastekran. På tværmolen ved indsejlingen endvidere en mastekran.