Medlemmer  
Indmeldelsesgebyr
(tilbagebetales ikke ved udmeldelse))
2.000,- kr.
   
Årligt kontingent for både med soveplads
(derudover er man forpligtet til at deltage i løbende arbejdsopgaver)
3.700,- kr.
Årligt kontigent for joller uden soveplads 
(derudover er man forpligtet til at deltage i løbende arbejdsopgaver)
1.800,- kr.
   
Tillæg til ovennævnte priser  
Kollektiv ansvarsforsikring til Codan    256,- kr.
Medlemsskab til DS    116,- kr.
   
Passivt medlemsskab, tidl. medlemmer    250,00 kr.
Vinter-el pr. kWh   
Opsætning af Bi-måler    200,00 kr.
Gebyr - hvis man ikke betaler sin regning/kontingent     100,00 kr.
Stander (klubflag til båden)      75,00 kr.