Havnen anløbes gennem en N-S gående gravet rende med en dybde på 2,5 meter.

Anduvningsmærket er en rød flydetønde med topbetegnelse. Øvrige mærker er faste med topbetegnelse.

Fyrlinie med 2 røde fyrbåker overet angiver retningen til havnen om natten. Afmærkningen skal nøje respekteres.

Last edited: November 25, 2019, 21:55