Gåbense Bådelaug

Takster for bådpladser

Takster for bådpladser

Medlemmer  
Indmeldelsesgebyr
(tilbagebetales ikke ved udmeldelse))
2.000,- kr.
   
Årligt kontingent for både med soveplads 3.600,- kr.
Årligt kontigent for joller uden soveplads 1.800,- kr.
   
Tillæg til ovennævnte priser  
Kollektiv ansvarsforsikring til Codan    230,- kr.
Medlemsskab til DS    105,- kr.
   
Passivt medlemsskab, tidl. medlemmer    250,- kr.
Vinter-el pr. kWh        3,5 kr.
Opsætning af Bi-måler    200,- kr.
Gebyr - hvis man ikke betaler sin regning/kontingent     100,- kr.
Stander (klubflag til båden)     75,- kr.

 

Antal ledige bådpladser - kontakt havnefoged

Tlf: 21 43 63 44

 
Motorbåde: 9 stk.
Sejlbåde: 9 stk.
   

Ledige bådpladser

Admin