Gåbense Bådelaug

Takster for bådpladser

Takster for bådpladser

Medlemmer  
Indmeldelsesgebyr
(tilbagebetales ikke ved udmeldelse))
2.000,- kr.
   
Årligt kontingent for både med soveplads 3.800,- kr.
Årligt kontigent for joller uden soveplads 1.800,- kr.
   
Tillæg til ovennævnte priser  
Kollektiv ansvarsforsikring til Codan    240,- kr.
Medlemsskab til DS    107,- kr.
   
Passivt medlemsskab, tidl. medlemmer    250,00 kr.
Vinter-el pr. kWh      3,50 kr.
Opsætning af Bi-måler    200,00 kr.
Gebyr - hvis man ikke betaler sin regning/kontingent     100,00 kr.
Stander (klubflag til båden)      75,00 kr.

 

Antal ledige bådpladser - kontakt havnefoged

Tlf: 50 66 19 55

 
Motorbåde: 6 stk.
Sejlbåde: 4 stk.
   

Bank: Lollands Bank, konto 62201003340