Gåbense Bådelaug

Sejladsanvisninger

Sejladsanvisninger

Havnen anløbes gennem en N-S gående gravet rende med en dybde på 2,5 meter.

Anduvningsmærket er en rød flydetønde med topbetegnelse. Øvrige mærker er faste med topbetegnelse.

Fyrlinie med 2 røde fyrbåker overet angiver retningen til havnen om natten. Afmærkningen skal nøje respekteres.

Ledige bådpladser

Admin