Gåbense Bådelaug

Aktiviteter for 2019

Aktiviteter for 2019


 • 06/07-04 Arbejds Lørdag og Søndag kl 9. Tilmelding nødvendigt til Formanden.
 • 13-04 Standerhejsning kl. 11. Tilmelding nødvendig til Formanden.

 • 11-05 Fisketur kl. 9 Skippermøde kl. 8.30. Tilmelding til Festudvalget.

 • 18-05 45 års jubilæum for Gåbense havn. Tilmelding til Festudvalget.

 • 22-05 Aftentur til Bogø - spise medbragt med eller i grillen.

 • 08/09/10- 06 Pinsetur til Kragenæs. Tilmelding til Festudvalget.
 • 25-06 til 06-08 Tirsdags sejlads til Stege marked. Tal sammen.

 • 29-06 Pålidelighedssejlads. Tilmelding til Festudvalget.

 • 24-08 Fællestur til Stege. Der kan sejles Fredag eller Lørdag. Tilmelding til Festudvalget.

 • 11-09 Aftenstur til Vordingborg. Tal sammen.

 • 04-10 Bankoaften med spisning. Tilmelding til Festudvalget.

 • 02-11 Dame julefrokost kl. 15 Tilmelding til Festudvalget.
 • 13-11 Generalforsamling kl 19. Spisning kl 18.30 for medlemmer. Tilmelding til Formanden.
 • 16-11 Standernedhaling kl. 11 Tilmelding til Formanden.
 • Der rafles om øllet hver d første Lørdag i måneden fra kl 14-16 fra stander hejsning til standernedhaling.

 • Tilmelding kan ske til Formanden. eller Mail gaabensebaadelaug@gmail.com
 • Tilmelding til Festudvalget. Mail gaabensebaadelaug@gmail.com og Bianca Monø TLF 93841926

 • Det forventes at der tappes vand af  klubhus/sanitetsbygning og havnen i løbet af uge 47.

 • Bobleanlægget sættes i drift før isen truer.

 • Der kommer nærmere informationer til de enkelte aktiviteter på Mail og sms til medlemmer.